Konkurs 1 z 12

 

  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI i odbędzie się 21 marca 2013 roku w pierwszy  Dzień Wiosny. Chętni uczniowie będą pisali test, w wyniku którego z każdej klasy wyłonionych zostanie czterech najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w turnieju 1 z 12. Organizatorami są Panie Monika Milczarek oraz Emilia Hamerska.

Zapisów do konkursu można dokonywać w bibliotece.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1.    W konkursie bierze udział po czterech przedstawicieli z klasy IV, V oraz VI.

2.    Każdy uczeń na starcie otrzymuje trzy punkty – trzy szansy. Za każdą błędną odpowiedź zawodnik traci szansę.

3.    Uczniowie odpowiadają na pytania samodzielnie.

4.    W pierwszej rundzie każda osoba otrzymuje trzy pytania.

5.    W drugiej rundzie osoba, która odpowie poprawnie na jedno pytanie ma prawo wybrać zawodnika, do którego będzie skierowane pytanie prowadzącego.

6.    Pytania w rundzie drugiej są zadawane do momentu wyłonienia trzech zawodników.

7.    Do rundy trzeciej przechodzą trzej najlepsi zawodnicy. Według pozostałych w poprzedniej rundzie szans uczniowie otrzymują na początek pierwsze punkty ( trzy punkty za zachowanie trzech szans, dwa za dwie szanse i jeden za jedną zachowaną szansę).

8.    Po poprawnej odpowiedzi na dwa pytania prowadzącego zawodnik ma prawo wyboru osoby, do której będzie skierowane pytanie. Jeżeli wyznaczy przeciwnika, to zawodnik ten po poprawnej odpowiedzi może uzyskać jeden punkt. Może również skierować pytanie do siebie i wówczas za poprawną odpowiedź otrzyma dwa punkty.

9.    Pytania obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu:

-         wiedza biblioteczna (katalog, jego rodzaje i funkcje, regulamin biblioteki, wygląd szkolnej biblioteki itp.);

-         historia książki (pierwsze książki, wynalezienie druku,  historia pisma, budowa książki itp.);

-         rodzaje książek (typy powieści);

-         ogólna wiedza polonistyczna (rzeczownik, czasownik, przymiotnik przysłówek, autor, narrator, podmiot liryczny, bohaterowie i ich podział, alfabet, spółgłoski, samogłoski, podział na sylaby itp.);

-         popularne przysłowia i związki frazeologiczne;

-         Grywałd – moja miejscowość oraz najbliższa okolica (wieś Grywałd, zabytki, sąsiadujące miejscowości, pasmo górskie, gmina Krościenko n.D i jej władze);

-         słowniki i encyklopedie (rodzaje, układ haseł itp.);

-         kalendarz (ważniejsze święta);

-         ogólna wiedza przyrodniczo - matematyczna (Polska i jej symbole narodowe, główne rzeki, pasma górskie, sąsiedzi, dostęp do morza, tabliczka mnożenia, dodawanie, odejmowanie).

10.   Uczeń do turnieju przygotowuje się samodzielnie. Wiadomości potrzebne do konkursu będzie można również znaleźć na gazetkach szkolnych oraz w bibliotece.

11.     Nagrodami w konkursie będą dyplomy oraz uroczyste ogłoszenie listy zwycięzców.