Książkowe mądrości

 

„Czytanie jest tym dla umysłu, czym gimnastka dla ciała”.

„Jak pszczoła z wielu kwiatów miód zbiera, tak człowiek z wielu książek powinien zbierać mądrość”.

„Książka i możność czytania jest jednym z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.