Dyrekcja i Nauczyciele

                                                                                                     

Dyrektor szkoły:

mgr Władysław Bąk

 

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023:

 

Aleksandra Adamczyk - fizyka

Władysław Bąk - matematyka

x. Bogumił Bednarek - religia

Anna Biel - biologia, chemia

Anna Bieryt - język niemiecki, świetlica

Małgorzata Dominikbiblioteka, historia, WOS, WDŻ, wychowawca kl. IV

Michał Gaweł - wychowanie fizyczne 

Emilia Hamerska - język polski, wychowawca kl. VI

Karolina Kęska  - oddział przedszkolny, j. angielski 

Jerzy Knutelski - wychowanie fizyczne, SKS, wychowawca kl. VII

Piotr Krążek - edukacja dla bezpieczeństwa

Marta Krężel - oddział przedszkolny (zerówka)

x. Mirosław Kurek - religia

Halina Marciniec - edukacja wczesnoszkolna (kl. I), przyroda

Ewelina Monterian - matematyka, technika, wychowawca kl. VIII

Katarzyna Musiał - logopeda

Anna Oleś - pedagog szkolny, pedagog specjalny, świetlica, rewalidacja

Monika Piechocińska - psycholog

Alicja Piwoni - Sysiak - język angielski, wychowawca kl. V

Teresa Plata - muzyka, plastyka, informatyka, rewalidacja 

Zuzanna Rusin - nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym (zerówka)

Kinga Rusnarczyk - edukacja wczesnoszkolna (kl.II), zajęcia szachowe

Magdalena Styrylska - geografia

Maria Tarchała - nauczyciel wspomagający w VI klasie, rewalidacja

Anna Twardowska - edukacja wczesnoszkolna (kl.III), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i szachowe

Krystyna Wolska - język angielski

 

 

Sekretarz szkoły:

Monika Milczarek

 

Pracownicy obsługi:
Dorota Hryc

Jan Hryc

Jadwiga Kołek

Krystyna Waksmundzka