Dyrekcja i Nauczyciele

                                                                                                     

Dyrektor szkoły:

p. Władysław Bąk

 

 

Kadra Pedagogiczna:

 

Aleksandra Adamczyk - fizyka

Władysław Bąk - matematyka, wychowawca kl. VIII

x. Bogumił Bednarek - religia

Anna Biel - biologia, chemia

Anna Bieryt - język niemiecki, świetlica

Małgorzata Dominik -biblioteka, historia, WOS, WDŻ

Michał Gaweł - wychowanie fizyczne 

Emilia Hamerska - język polski, wychowawca kl. V

Jerzy Knutelski - wychowanie fizyczne, SKS, wychowawca kl. VI

Piotr Krążek - edukacja dla bezpieczeństwa

Marta Krężel - oddział przedszkolny (6L)

x. Mirosław Kurek - religia

Halina Marciniec - świetlica, przyroda

Ewelina Monterian - matematyka, wychowawca kl. VII

Katarzyna Musiał - logopeda

Teresa Nowaczyk - edukacja wczesnoszkolna (kl.III), technika

Anna Oleś - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym, rewalidacja

Alicja Piwoni - Sysiak - język angielski, wychowawca kl. IV

Teresa Plata - muzyka, plastyka, informatyka, rewalidacja 

Zuzanna Rusin - oddział przedszkolny (4-5L), rewalidacja, WDŻ

Kinga Rusnarczyk - edukacja wczesnoszkolna (kl.I), plastyka

Magdalena Styrylska - geografia

Maria Tarchała - nauczyciel wspomagający w V klasie, rewalidacja

Anna Twardowska - edukacja wczesnoszkolna (kl.II), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i szachowe

Krystyna Wolska - język angielski

 

 

Sekretarz szkoły:

Monika Milczarek

 

Pracownicy obsługi:
Dorota Hryc

Jan Hryc

Jadwiga Kołek

Antoni Kwaśnica

Krystyna Waksmundzka