Dyrekcja i Nauczyciele

                                                                                                     

Dyrektor szkoły:

p. Władysław Bąk

 

 

Kadra Pedagogiczna:

 

Aleksandra Adamczyk - fizyka

x. Józef Bania - religia

Władysław Bąk - matematyka, przyroda, wychowawca kl. VI

Anna Biel - biologia, chemia

Anna Bieryt - język niemiecki, świetlica

Małgorzata Dominik - ed. wczesnoszkolna (kl.II), biblioteka, WOS, WDŻ

Michał Gaweł - wychowanie fizyczne

Karolina Kęska - oddział przedszkolny (4L), świetlica

Jerzy Knutelski - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIII

Maciej Kordeczka - geografia

Elżbieta Kotarska - język polski, wychowawca kl. IV

Piotr Krążek - edukacja dla bezpieczeństwa

Marta Krężel - oddział przedszkolny (6L)

Barbara Kruszewska - język polski

Ewelina Monterian - matematyka, informatyka, technika, wychowawca kl. V

Katarzyna Musiał - logopeda

Teresa Nowaczyk - edukacja wczesnoszkolna (kl.I), świetlica

Anna Oleś - oligofrenopedagog, świetlica

x. Kamil Piłat - religia

Teresa Plata - oligofrenopedagog, muzyka, chór

Zuzanna Rusin - oddział przedszkolny (5L), plastyka

Maria Tarchała - oligofrenopedagog

Anna Twardowska - ed. wczesnoszkolna (kl.III), zajęcia szachowe

Magdalena Wojtarowicz - historia, pedagog szkolny

Krystyna Wolska - język angielski, wychowawca kl. VII

 

 

Sekretarz szkoły:

Monika Milczarek

 

Pracownicy obsługi:
Dorota Hryc

Jan Hryc

Jadwiga Kołek

Antoni Kwaśnica

Krystyna Waksmundzka