Kalendarz roku szkolnego

 

Oto najważniejsze terminy - początek roku szkolnego, terminy ferii zimowych i świątecznych i wakacji.

 

 
 
 

Początek roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

17 stycznia 2022 r. - 30 stycznia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

24,25,26.05.2022 rok

Święta Wielkanocne

 14 - 19 kwietnia 2022 r.

Majówka

2 - 3 maja 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Wakacje

27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.