Kalendarz roku szkolnego

 

Oto najważniejsze terminy - początek roku szkolnego, terminy ferii zimowych i świątecznych i wakacji.

 

 
 
 

Początek roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23,24,25.05.2023 rok

Święta Wielkanocne

 6 - 10 kwietnia 2023 r.

Majówka

1 - 3 maja 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2022 r.

Wakacje

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.