Regulamin biblioteki - wypożyczalni

 

 

 

 


1.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

 2.  Jednorazowo można wypożyczyć TRZY książki na okres od TRZECH tygodni do MIESIĄCA.

 

3.  Książek NIE NALEŻY PRZETRZYMYWAĆ, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

 

  4.  Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

  5.  Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 6.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

  7.  Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.