Historia szkoły

 

 

 

 

W 1998 roku rozpoczęta zostaje budowa sali gimnastycznej, która była ogromna inwestycją finansowaną z budżetu gminy.  Głównym inwestorem była szkoła i to ona z własnych środków realizowała projekt.
 

 

 

 

W 2002 roku mgr Jan Jankowski odszedł na emeryturę. W konkursie ogłoszonym przez wójta gminy Krościenka nad Dunajcem, zwyciężył mgr Bogusław Waksmundzki. Niestety nie mógł on objąć stanowiska natychmiast, ponieważ jego kadencja w gminie kończyła się w grudniu. Tymczasowo obowiązki dyrektora pełniła mgr Danuta Surowiak .  
 

 

 

 

W grudniu 2003 roku, po zakończeniu kadencji pełnionej w gminie Krościenko n. D .jako wójt Bogusław Waksmundzki przejmuje obowiązki dyrektora szkoły. To za jego kadencji kończy się budowa sali gimnastycznej.
 

 

 

 

8 września 2006 roku miało miejsce oddanie do użytku nowo wybudowanej hali i poświęcenie sztandaru, ufundowanego przez Radę Rodziców. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, starostwa, gminy oraz delegatury w Nowym Targu.
 

 

 

 

W grudniu 2006 r. ze stanowiska dyrektora odszedł mgr Bogusław Waksmundzki i został Członkiem Zarządu Powiatu . W wyniku przeprowadzonego konkursu stanowisko to obejmuje dotychczasowy nauczyciel szkoły – mgr Władysław Bąk.
 

 

 
 

 

W roku 2007/.2008 w tutejszym budynku zostało otwarte Multimedialne Centrum Biblioteczne o wartości 16 tyś .zł ,które szkoła Krościenko n. D. otrzymała dzięki specjalnemu programowi z Unii Europejskiej, powstały cztery w pełni wyposażone stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym.    Dodatkowo dostali uczniowie do dyspozycji wiele edukacyjnych programów .Centrum Multimedialne dostępne jest także dla mieszkańców wsi.