Historia szkoły

 

 

 

 

               W latach 50 ubiegłego wieku, panowała trudna sytuacja materialna i gospodarcza spowodowana zniszczeniami wojennymi. Odbija się to także na oświacie w Grywałdzie. Zniszczone budynki, brak kadry pedagogicznej, trudna sytuacja materialna ludności,   negatywnie odbijają się na działalności szkoły.  Z braku środków uczniowie uczyli się głównie z gazet i wycinków prasowych. Takie trudne warunki dydaktyczne trwały aż do roku 1964, kiedy to formuje się Komitet Budowy Szkoły w Grywałdzie. Na czele Komitetu stoi Zofia Celewicz a wraz z nią dołączają się mieszkańcy wsi. 
 

 

 

 

Nauka w nowej szkole powinna rozpocząć się 6 grudnia 1965roku.
 

 

Otwarcie nowego budynku nastąpiło 20 grudnia 1964 roku. W starej szkole zebrała się młodzież i po uformowaniu pochodu z transparentem „Witamy nową szkołę” przemaszerowała do nowego budynku. Uroczystość otworzył tutejszy rodak Józef Jankowski a dla przybyłych gości, przygotowano część artystyczną, której głównym elementem były przemówienia partyjnych oficjeli, inscenizacja noweli Antek oraz tańce ludowe w wykonaniu dzieci najmłodszych klas.  
 

 

Rok 1965 to wdrażanie nowej reformy szkolnej – gdzie szkoła miała być ośmioklasowa.
 

 

 

 

31 maja 1970 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Bohaterów Warszawy. Uroczystości poprzedzone były przygotowaniami oraz pracą wychowawczą z młodzieżą.