Historia szkoły

 

 

 

 

W 1972 roku na emeryturę przechodzi Zofia Celewicz, wieloletnia kierowniczka, działaczka społeczna, osoba niezwykle zasłużona dla Grywałdu. Trzy lata później po ciężkiej i długiej chorobie, umiera w Nowym Targu.
 

 

 

 

Po odejściu Zofii Celewicz ze stanowiska, kolejnym dyrektorem zostaje Józef Szczechura. W czasie jego kadencji szkoła prężnie działa, a wizytacje przebiegające na terenie placówki wielokrotnie podkreślały dobrą kondycję zarówno merytoryczną jak i finansową. W tym okresie w szkole pracuje pięciu nauczycieli: Maria Tylecka, Stanisława Waksmundzka, Stanisława Szczechura, Jadwiga Moryto oraz Ludwika Jandura. W szkole zaczyna działać Drużyna Harcerska, Drużyna Zuchowa oraz różne koła zainteresowań. Zaczyna istnieć współpraca między szkołą a placówka WOP-u w Czorsztynie.
 

 

 

 

W 1981 roku wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy i dostosowano podział godzin do tego układu. W tym samym roku, w grudniu ogłoszono stan wojenny w całym kraju, co odbiło się negatywnie na pracy szkoły. Nauczyciele pracowali w zwiększonym wymiarze godzin oraz prowadzili zajęcia opiekuńcze.
 

 

 

 

W 1984 roku nastąpił nowy etap w życiu szkoły. Dyrektorem został mgr Jan Jankowski, tutejszy rodak, dotychczasowy wizytator klas I-III. 
 

 

 

 

Za jego kadencji szkoła zwiększyła rozmiary i pracowali  w niej  następujący nauczyciele - Maria Hryc, Maria Paździora, Helena Siedlarz, Stanisława Waksmundzka, Maria Tylecka, Ludwika Jandura, Maria Ciężkowska, Marta Krężel, Aniela Gabryś, Helena Jankowska, Danuta Surowiak, Małgorzata Kozielec, Monika Milczarek,l, Dorota Sydoriak, Marian Jarosz , Kazimierz Pierzga, Marek Salamon, Bogusław Waksmundzki, Anna Malinowska, Barbara Kruszewska, Jolanta i Maciej Krzepowscy, Emilia Mazepa, Anna Ptak, Józef Słowik, Robert Dębski, Michał Gabryś oraz Władysław Bąk – obecny dyrektor szkoły. W czasie pracy mgr Jana Jankowskiego placówka dała się poznać jako dobrze prosperująca. Wielu uczniów wykazywało osiągnięcia na polu naukowym – zostawali finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad.
 

 

 

 

Z początkiem roku szkolnego 1992/1993 powstał zespół regionalny „Trzy Korony”, którego opiekunem był pan Marian Jarosz i Grażyna Dziubek. Zespół wystąpił na Festiwalu Ziem Górskich w Nowym Sączu.
 

 

 

 

Obecnie zespół prowadzi pan Eugeniusz Waradzyn. Rozpoczął on pracę naszej placówce w 2000r.Prowadzi chór szkolny oraz zespół regionalny „Pieniny”, reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym.