Historia szkoły

 

 

 

 

       W 1926 roku nauczycielami w szkole zostali państwo Maria i Augustyn Szperlak. Jak wspominają w swoich pamiętnikach przyjęci zostali z wielką niechęcią. We wsi było ogromne zacofanie brakowało wody a także podstawowego węzła sanitarnego. Mimo to zaczęto organizować życie kulturalne a także powołano stowarzyszenie młodzieży. Szkoła mieściła się w budynkach zwanych barakami i była jedynym źródłem patriotyzmu i oświecenia na wsi. Wsi ubogiej, zacofanej gospodarczo i kulturowo, gdzie jedyną troską mieszkańców było jak wyżywić rodzinę i przetrwać kolejny rok.
 

 

 

 

          W latach trzydziestych nadal nauczycielami byli Państwo Szperlakowie , którzy czynnie organizowali życie kulturalne i patriotyczne wsi. Organizowali uroczystości szkolne, a szczególnie  uroczyście obchodzono Dzień odzyskania Niepodległości, Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz urodziny i imieniny prezydenta. Każda z tych uroczystości rozpoczynała się mszą świętą w Kościele parafialnym, poczym młodzież przechodziła do szkoły gdzie odbywały się okolicznościowe inscenizacje. Należy zauważyć, że w tym okresie w budynku szkolnym mieściła się scena z miejscami dla widowni.