Ortograficzny Tropiciel

 

 
REGULAMIN  KONKURSU       ORTOGRAFICZNEGO
„ Ortograficzny Tropiciel ”
DLA   UCZNIÓW   KLAS   IV – VI
 
 
Zasady uczestnictwa:
 
1. W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie klas IV – VI, którzy odbiorą tajemniczą kopertę i wypełnią kartę pracy - ortograficzne łamigłówki.
2. Konkurs składa się z dwóch części:
- tajemniczej koperty;
- łamigłówek ortograficznych.
3. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów  z drugiej części, czyli łamigłówek ortograficznych otrzyma tytuł  " Ortograficznego Tropiciela" (Jeżeli kilka osób uzyska tą samą liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka).
4. Łamigłówki będą oceniany za pomocą punktów. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzyma jeden punkt.
5. Tajemniczą kopertę można dostać odwiedzając Bibliotekę Publiczną w Grywałdzie, podpisując jej odbiór u Pani Bibliotekarki.
6. Konkurs trwa od 13 marca 2017 roku do 28 marca 2017 roku. Koperty należy odebrać do 24 marca 2017 roku. Ortograficzne łamigłówki  odbędą się
28 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Grywałdzie.