MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Regulamin konkursu:

 

1.     W konkursie może brać udział każdy uczeń naszej szkoły.

2.     Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych – I Grupa: klasy I-III, II grupa: klasy IV-VI oraz na dwóch etapach – etapie klasowym oraz szkolnym.

3.     Konkurs dla uczniów klas IV – VI odbędzie się w pierwszym semestrze nauki (grudzień 2011), natomiast konkurs dla uczniów klas I – III odbędzie się w drugim semestrze (maj 2012).

4.     Każda klasa otrzyma wcześniej tekst i przeprowadzi eliminacje. Nauczyciel (wychowawca) i uczniowie wybiorą w sposób demokratyczny trzy osoby najlepiej czytające w klasie, które będą ich reprezentować w II etapie konkursu.

5.     Nauczyciele oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybiorą Szkolnego Mistrza Głośnego Czytania klas młodszych oraz klas starszych.

 

 

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie!