Konkurs ortograficzny klas 1-3

 

 

     REGULAMIN  KONKURSU  ORTOGRAFICZNEGO
„ MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII ”
DLA   UCZNIÓW   KLAS   I – III
 
 
Zasady uczestnictwa:
 
1. W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie klas I – III.
2. Konkurs podzielony jest na następujące grupy:

- klasy 1
- klasy 2
- klasa 3
W każdej grupie zostanie wyłoniony "Mały Mistrz Ortografii".
3. Konkurs ma formę sprawdzianu, w skład którego wchodzą: krótkie dyktando oraz różne łamigłówki. Sprawdzian jest dostosowany do wieku.
4. Prace konkursowe będą oceniane za pomocą punktów. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzyma jeden punkt. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma tytuł  "Małego Mistrza Ortografii" (Jeżeli kilka osób uzyska tą samą liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka).

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas zajęć bibliotecznych
17, 18,19 lutego 2016 roku.