Konkurs na zakładkę

       

 
 
REGULAMIN KONKURSU NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
 
 

1. Organizator: biblioteka szkolna
2. Warunki udziału w konkursie:
· Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie podzieleni na dwie kategorie:
  klasy 1-3 i klasy 4-6.
· Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 zakładkę
· Prace powinny mieć postać zakładki do książki,
· Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
· Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane
(w przypadku uczniów klas 1-3 dopuszczalna niewielka pomoc),
· Każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko i klasę uczestnika
(na osobnej karteczce).
3. Kryteria oceny prac:
· pomysłowość,
· oryginalność ujęcia tematu,
· estetyka wykonania pracy,
· samodzielność wykonania.
4. Terminy:
Prace należy dostarczyć do dnia 22 października 2015 r. do biblioteki szkolnej.
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  na najbliższym apelu po 22.10.2015 r.,
a wszystkie wykonane prace znajda się na wystawce, którą będzie można obejrzeć
w głównym korytarzu szkoły.
6. Prace konkursowe oceniać będzie jury.