Konkurs dla uczniów klas IV – VI

Bajki Adama Mickiewicza – ciekawa lektura

 


 

 

Regulamin konkursu:

1.     Konkurs zostanie przeprowadzony wśród chętnych uczniów listopadzie 2011 roku.

2.     Uczniowie powinni znać następujące bajki Adama Mickiewicza: Lis i Kozieł, Koza, kózka i wilk, Pies i wilk, Przyjaciele, Golono, strzyżono, Pani Twardowska.

3.     Uczniowie ponadto znają biografię poety.

4.     Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Etap I konkursu ma charakter testu na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza (Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt). Etap drugi polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania. Są wśród nich pytania za 1 punkt i pytania za 3 punkty.

5.      Łączna liczba zdobytych punktów z pierwszego i drugiego etapu decyduje o zwycięstwie.


Zapraszamy wszystkich do udziału!