Znam przysłowia i powiedzenia polskie

 

 

Regulamin konkursu

I. Cel konkursu:
Poszerzenie swoich wiadomości na temat przysłów i powiedzeń polskich,

II. Termin konkursu: 6 listopada 2017r.

III. Miejsce konkursu: sala klasy IV

IV. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII

V. Zasady konkursu:
Konkurs w całości opiera się na znajomości przysłów i powiedzeń polskich.

Konkurs ma formę pisemną (uzupełnianie zdań, tekst z lukami, test wyboru, rebusy, krzyżówki).

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w szkole oraz na szkolnej stronie.