Złote Gody

 

 We środę, 29 października, dzieci z zespołu „Trzy Korony”, działającego przy naszej szkole, uświetniły swoim występem obchody jubileuszu „Złotych Godów” par małżeńskich. Specjalnie dla jubilatów zespół pokazał kilka tańców góralskich i przyśpiewek. Występ został nagrodzony wielkimi brawami.