Wyjazd bierzmowanych na diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania

14 czerwca 2022 uczniowie klasy VIII udali się do Zabawy, aby podziękować Bogu za dar sakramentu bierzmowania i poznać wspaniałe wzory do naśladowania -bł. Karolinę Kózkównę i bł. Carla Acutisa. Po zwiedzeniu domu bł. Karoliny Kózkówny wzięli udział w Drodze Krzyżowej szlakiem jej męczeństwa oraz uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Andrzej Jeż. Nie zabrakło także integracji z rówieśnikami poprzez rozmowy i wspólne tańce. Na zakończenie w ramach rozrywki udali się do parku trampolin w Tarnowie, w którym spróbowali swoich sił akrobatycznych.

ZDJĘCIA