Szkolenie GP GOPR

17 X 2022 ratownicy z GP GOPR w Krościenku nad Dunajcem przeprowadzili szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w górach i zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami i pokazem. W szkoleniu brali udział uczniowie klas I - VIII i nauczyciele.

ZDJĘCIA