Świąteczna Paczka

 

 

 

20.12.2012. Fundacja Dzieci Pienin przygotowała świąteczne paczki dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Krościenko n.D, objętych programem drugiego śniadania. Sam program jest na co dzień finansowany przez Urząd Gminy i Fundację Dzieci Pienin.

Prezenty wręczali prezes Fundacji, członkowie jej zarządu, wolontariusze i dyrektorzy poszczególnych szkół. Natomiast ich przygotowanie było możliwe dzięki ofiarodawcom przekazującym środki na działalność Fundacji.

W tym roku, paczki, oprócz słodyczy i przyborów szkolnych, zawierały również sprzęt sportowy.