Spotkanie z kulturą Kaszub

 

W kwietniu odbyło się w szkole spotkanie z członkami zespołu Pleskota z Chmielna. Mogliśmy poznać małą cząstkę folkloru kaszubskiego. Dzieci zapoznały się z instrumentami, strojami i gwarą tego regionu. Wysłuchały również wielu ludowych piosenek oraz poznały bajkę o tym, jak powstały diabelskie skrzypce. Najbardziej podobał się  „Alfabet kaszubski”.