Śmieciosztuka

         

      W październiku nasi Odkrywcy usłyszeli o ekologii podczas krótkiego wykładu dot. odnawialnych źródłach energii oraz warsztatów polegających na ”‘pracy rzemieślniczej”, podczas której upcycling znalazł zastosowanie w praktyce. W efekcie powstały wspaniałe pufy, które można było zobaczyć w holu głównym elektrowni.

 

 

Zdjęcia i tekst - dzięki uprzejmości Pani Natalii Niemiec. Dziekujemy!