Ślubowanie pierwszoklasistów

Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą uroczystość, jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. 13.10.2022 roku pierwszoklasiści odświętnie ubrani zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Po zakończeniu część artystycznej w podniosłej atmosferze, uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie i z honorem reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Władysław Bąk dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie wychowawczyni p. Halina Marciniec wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Nie obyło się również bez upominków od starszych kolegów i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć. Na zakończenie uczniowie wraz z wychowawczynią udali się do klasy na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców.

ZDJĘCIA