Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

    

 

Z dniem 22.09.2017r. powołany został Zarząd Samorządu Uczniowskiego  na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

 

Przewodniczący: Augustyn Mikołajczyk (kl. VII)

Zastępca: Weronika Zygmuntowicz (kl. VII)

 

Sekretarz: Kamila Królczyk (kl. VI)

 

 

 

W dniu 7 września 2017 roku w Szkole podstawowej w Grywałdzie odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 144 uczniów. Oddano 142 ważne głosy, 2 głosy były nieważne.

 

W wyniku głosowania, opiekunem Samorządu Uczniowskiego została  Pani Emilia Hamerska. Gratulujemy!