Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący: Patryk Ćwiertniewicz

Zastępca: Emilia Sobkowiak

Skarbnik: Honorata Błażusiak

Członek Zarządu: Patrycja Mszanik

OPIEKUN: p. Teresa Plata