Rok szkolny 2010/2011

SKO – Szkolna Kasa Oszczędności

SKO przy Szkole Podstawowej w Grywałdzie działa od 08 października 2002 roku i liczy obecnie 37 członków, którzy systematycznie oszczędzają swoje pieniądze.

Do SKO należą także całe klasy (kl. V, kl. VI ) wpłacając pieniążki na wycieczkę klasową,  która odbędzie się późną wiosną 2011r.

W roku szkolnym 2010/2011 SKO bierze udział w konkursie ”Szkolne Kasy Oszczędności” organizowanym  przez PKO Bank Polski.

Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w  zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w niej nawyku świadomego oszczędzania, wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów a także przygotowanie do korzystania z usług banku.

W ramach konkursu wykonano kartki świąteczne, ozdoby świąteczne wykorzystując własne zasoby i pomysłowość. Bawiąc się uczymy się gospodarności i wykorzystania własnych talentów.

 

 

Podczas edukacji ekonomicznej (od klasy IV do klasy VI) zapoznano uczniów z:

 • Edukacją z zakresu zarządzania własnymi finansami poprzez wykorzystania nowoczesnych form i środków płatniczych. Na przykładzie kart płatniczych ukazano funkcje i zasady bezpiecznego i wygodnego korzystania z kart płatniczych

 

 • Promocją idei oszczędzania poprzez zabawę oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć jak: pieniądz, oszczędzanie, bank (poznanie funkcji i roli pieniądza, poznanie przyczyn dla których warto oszczędzać, poznanie roli banku jako instytucji finansowej).

 

 

 •         Promocją idei oszczędzania poprzez zabawę oraz wyjaśnienie i demonstrację przykładów oszczędzania w różnych aspektach życia codziennego: oszczędzanie energii, wody i oszczędzanie pieniędzy ( poznanie korzyści z oszczędzania pieniędzy, pobudzenie kreatywności w zakresie sposobów na oszczędzanie, uświadomienie wartości pieniądza).

 

W ramach tego działania zorganizowano konkurs plastyczny „Mój sposób na oszczędzanie”.

Brali w nim udział uczniowie klas IV, V i VI.

 • I miejsce – Marcin Pichniarczyk – kl. IV
 • II miejsce – Basia Wójcik – kl. V
 • III miejsce – Weronika Janik – kl. IV i Patrycja Ziemianek – kl. VI.

 

Wyróżnienia:

 

 • 1.     Małgosia Kaczmarczyk – kl. IV
 • 2.     Błażej Knutelski – kl. IV
 • 3.     Piotr Bąk – kl. IV
 • 4.     Marcin Królczyk – kl. VI
 • 5.     Ania Sydoriak – kl. IV
 • 6.     Grzegorz Siedlarz – kl. V

 

W grudniu 2010r braliśmy udział w akcji Towarzystwa NASZ  DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka – XI Akcja "Góra Grosza".

 

 

Uczniowie organizujący zbiórkę pieniędzy Magdalena Jankowska, Kamil Jaworski, Damian Waksmundzki i Seweryn Waksmundzki zebrali łącznie  70 zł 51 groszy.

Kwota ta została przekazana na konto Towarzystwa NASZ DOM.