Rocznica Konstytucji 3 Maja

 

Maj rozpoczął się bardzo uroczyście. Na sali gimnastycznej odbył się apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uroczystość rozpoczęto wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu Polski. Po hymnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie przedstawili  rys historyczny wydarzeń 3 maja 1791 r, recytowali wiersze przerywane pieśniami patriotycznymi. Była to świetna lekcja historii.