PRZEGLĄD RECYTATORÓW I GAWĘDZIARZY IM. ANDRZEJA SKUPNIA FLORKA

 

 

          

 

                           Sukcesem zakończył się występ młodych artystów ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie w trwający  już od dwudziestu sześciu lat prestiżowym Konkursie Recytatorskim im. Andrzeja Skupnia Florka. W eliminacjach gminnych młodzi artyści zaprezentowali utwory Krystyny Aleksander, Andrzeja Dziedziny  Wiwera, Jana Salamona, Tadeusza Staicha. Jak  niesłabnącą  popularnością cieszy się gwara  w naszej szkole świadczy fakt, że w Konkursie brało udział aż siedmioro dzieci. Byli to: Agnieszka Kołek, Wiktor Hryc, Dominika Królczyk, Anna Przytyk, Sebastian Chrobak, Agata Jankowska, Katarzyna Waksmundzka. Jury w składzie Robert Majerczak, Marian Jarosz,  Jan Kubik oraz pani Krystyna Bodziarczyk oceniało opanowanie pamięciowe utworu, dykcję, interpretację gwarową, strój.