Prace plastyczne klasy VII

Efekty plastycznego zmierzenia się naszych siódmoklasistów z kierunkiem sztuki współczesnej zwanej op-artem, bazujacej na złudzeniu optycznym prezentuje poniżasza galeria.Uczniowie 7 klasy zajęli się też ostatnio w ramach zajęć z plastyki tworzeniem reprodukcji według swojego pomysłu. Znane obrazy przekształcili umieszczając w nich nowe elementy, a dzieła prezentują się teraz tak: drive.google.com/drive/folders/1B4NwYcorHBZMMuCcGGaQsDscFORpwAyR