Pożegnanie długoletnich pracowników

22 czerwca 2022 odbył się apel pożegnalny, na którym w obecności Wójta Gminy p. Jana Dydy i kierownik ZEAS-u p. Agaty Sobkowiak Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców i organizacji uczniowskich na czele z Samorządem Uczniowskim wyrazili wdzięczność i uznanie za lata pracy na rzecz naszej szkoły p. Teresie Nowaczyk - nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej i techniki oraz p. Antoniemu Kwaśnicy - "Złotej Rączce" - pracownikowi obsługi - długoletniemu konserwatorowi i palaczowi. Przy tej okazji podziękowania za aktywną działalność w Radzie Rodziców otrzymała również p. Franciszka Kotarska. Choć słowa nie oddadzą tej wdzięczności, która rodzi się w sercu, to wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za poświęcony szkole czas i serce oraz życzymy spełniania swoich marzeń i realizowania pasji w kolejnym etapie życia! 

ZDJĘCIA