Pożegnanie absolwentów

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej odbył się apel, podczas którego ósmoklasiści pożegnali się z naszą szkołą. Wierszem, piosenką, tańcem, skeczem i graną na żywo muzyką starali się wyrazić wszystkie emocje, które towarzyszyły im w tej chwili.

W części oficjalnej zostały rozdane nagrody, które wręczyli Wójt Gminy p. Jan Dyda, kierownik ZEAS-u p. Agata Sobkowiak oraz Dyrektor Szkoły i Wychowawca p. Władysław Bąk:
- za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
- za osiągnięcia sportowe;
- za pracę na rzecz szkoły;
- za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Wolontariacie
- nagroda św. Królowej Jadwigi dla ucznia wyróżniającego się postawą, aktywnością i pracą.

 

Rozdanie świadectw potwierdzających ukończenie szkoły będzie miało miejsce 24 VI 2022 roku.

 


Ponadto rodzice odebrali listy gratulacyjne jako wyraz uznania za osiągnięcia ich dzieci oraz pracę na rzecz szkoły.
W tym dniu nastąpiło również przekazanie sztandaru młodszej klasie, a uczniowie siódmej klasy przygotowali dedykowany starszym kolegom program artystyczny z dobrym słowem, humorem i piosenką.

Absolwentom życzymy powodzenia w kolejnym etapie edukacji i spełnienia wszystkich młodzieńczych marzeń oraz gratulujemy osiągnięć!

Obszerna galeria znajduje się pod tym linkiem: ZDJĘCIA