Poświęcenie pomnika

 

 

 

 

Dzień 19 listopada w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.


Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Minister a zarazem Poseł na  Sejm Rzeczpospolitej Pan Antoni Macierewicz wraz z małżonką Hanną, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pani Anna Paluch, Członek Zarządu Powiatowego Pan Bogusław Waksmundzki, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda, WizytatorDelegatury Kuratorium w Nowym Targu Pan Leszek Ciężobka, Dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie Pan Sławomir Frątczak, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Pani Agata Sobkowiak, Ksiądz Prałat Józef Bania, Sołtys Sołectwa Grywałd Pan Edward Ponicki, fundatorzy pomnika Państwo Anna i Kazimierz Wolscy, wykonawcy tablicy pamiątkowej Państwo Helena i Bronisław Wolscy, fundatorzy organizowanej uroczystości Państwo Helena i Marian Tokarczykowie, dyrektorzy szkół naszej gminy: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy Pani Katarzyna Bochnak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem Pan Jacek Piotrowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem Pan Krzysztof Koper, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem Pan Leszek Wołek, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem Pani Elżbieta Wójcik, emerytowani nauczyciele: Dyrektor Szkoły Pan Jan Jankowski, Pani Maria Tylecka, Pani Ludwika Jandura, Pani Helena Siedlarz, Pan Marian Jarosz oraz Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Następnie w uroczystym pochodzie udano się przed budynek szkoły, gdzie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wyciągnięto flagę Polski na maszt. Ksiądz Prałat dokonał poświęcenia pomnika, natomiast Pan Antoni Macierewicz, Pani Anna Paluch, Pan Kazimierz Wolski oraz Pan Władysław Bąk odsłonili tablicę pamiątkową. Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty przed pomnikiem i udano się do budynku szkoły. Tam miała miejsce akademia - lekcja historii, podczas której uczniowie przypomnieli zebranym m.in. przysięgę Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku, dramat dzieci z Wrześni. Odbył się również koncert pieśni i piosenek patriotycznych, który zakończył obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.