Podsumowanie Konkursów - apel

W przedostatnim tygodniu zajęć szkolnych zostały podsumowane konkursy, które - z racji na zdalną edukację - w dużej mierze zostały rozstrzygnięte w formie on-line. Organizatorzy Świątecznego Wirtualnego Konkursu Wokalnego, Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną, Konkursu Językowo-Plastycznego Symbols and Icons of Great Britain, Kangura Matematycznego oraz Quizu promującego Tydzień Bibliotek wręczyli nagrody i dyplomy laureatom w czasie apelu w obecności społeczności szkolnej, a drużyna chłopców pochwaliła się pucharami wywalczonymi w piłce siatkowej i piłce nożnej. Pan Dyrektor pogratulował młodzieży sukcesów i zachęcił do dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Cieszymy się, że dzięki aktywności uczniów i inicjatywie nauczycieli czas zdalnych lekcji został urozmaicony, a odniesione sukcesy i pamiątkowe drobiazgi wywołały wiele radości.

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1aIWga2_sOIUs69Y8MXPMnPNNvHjQ5Gu8?usp=sharing