Pasowanie Pierwszoklasistów na Ucznia

 15.10.2019 osiemnastu pierwszoklasistów zostało przez Pana Dyrektora pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. W obecności rodziców, nauczycieli i całej społeczności szkolnej złożyli oni również uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły oraz przyrzekli przynosić dumę rodzinie, szkole i Ojczyźnie. Była to również okazja do zaprezentowania talentów scenicznych, a uczniowie z klasy drugiej chętnie zaangażowali się w pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w środowisku szkolnym.

Zdjęcia znajdują się tutaj: drive.google.com/open