OZDOBA WIELKANOCNA - KONKURS

Wychowawcy świetlicy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie. Oto szczegóły.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem: 

 

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 

REGULAMIN KONKURSU „NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

(z możliwością wykorzystania jej w koszyczku, na oknie, na stole, drzwiach itp.)

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej                       w Grywałdzie

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń szkoły.

– Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.

– Projekt nie może być kartką świąteczną.

– Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I   grupa – oddziały przedszkolne

II  grupa –  I-IV klasa

III   grupa –  V-VIII klasa

 

 1. CELE KONKURSU:
 • kontynuowanie  tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

 

 

 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 9 KWIETNIA 2021 r. do wychowawców świetlicy.

Podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa prace należy zostawić na stoliku  przy wejściu do szkoły.

 

 1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2)  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– oryginalność;

– pomysłowość;

– estetyka i indywidualne wykonanie pracy;

– zastosowanie elementów ekologicznych.

3)  Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

4)  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni oraz poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej.

 

Wychowawcy Świetlicy przy Szkole Podstawowej
w Grywałdzie

 1. Halina Marciniec
 2. Anna Bieryt