Odkrywam Małopolskę - projekt

„Odkrywam Małopolskę” – Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”.

Dofinansowanie w wysokości 12600,00 zł przeznaczone zostało na realizację 8 jednodniowych wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 18 000,00 zł.

Wycieczki zostały zrealizowane w okresie od 29.09.2021 r. do 08.11.2021 r.

Głównym celem realizacji projektu było poznanie przez uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem bogactw Małopolski, rozwijanie turystyki szkolnej a także wsparcie lokalnych organizatorów turystyki (właścicieli obiektów, przewodników, przewoźników, instytucji kultury) oraz:

- rozbudzenie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi,

- poszerzenie wiedzy z przedmiotów: historia, geografia, biologia, fizyka

- integracja społeczności szkolnej,

- wskazanie form aktywnego spędzania wolnego czasu,

- rozbudzenie ciekawości poznawczej,

- zachęcenie do wspólnych rodzinnych wypraw,

- uświadomienie i upowszechnienie wśród uczniów potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego z poznawaniem i odkrywaniem swojego regionu (historii, kultury i środowiska przyrodniczego),

- kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z zasobów przyrody i kultury.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grywałdzie uczestniczyli w wycieczkach:

  1. do Krynicy Zdroju i Nowego Sącza - 21 uczniów klasy II,
  2. do Oświęcimia - 19 uczniów klasy VIII,
  3. na Babią Górę - 19 uczniów VII,
  4. do Wąwozu Homole - 17 uczniów klasy IV.