Odblaskowa Szkoła

 

 

            W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do akcji „Odblaskowa Szkoła”. W ramach akcji zostały przeprowadzone następujące działania:

  • wyposażono dzieci klas I- III w elementy odblaskowe,
  • przeprowadzono konkurs plastyczny,
  • wykonano gazetki informacyjne,
  • zorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.
    Konkurs plastyczny został przeprowadzony pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem  konkursu było propagowanie wśród uczniów idei noszenia elementów odblaskowych, a także promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie było wykonanie pracy w dowolnej technice i formacie. Tematyka pracy dotyczyła bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.
Wyniki konkursu:

1 miejsce- Malwina Knutelska klasa II
2 miejsce-Aleksandra Andruszko- klasa I
3 miejsce- Beata Mszanik - klasa III

Za pięknie wykonane prace uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Prace zwycięzców i pozostałych  uczestników konkursu zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.
     Kolejną inicjatywa podjętą przez szkołę było zorganizowanie konkurs wiedzy "Jestem bezpieczny na drodze". Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów w 2 kategoriach:
 
a) klasy I- III
b) klasy IV- VII
 
    W dniu 19 X 2017r. odbył się etap klasowy konkursu. Uczniowie w 2  kategoriach wiekowych rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Z każdej klasy zostało wybranych po 2  uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
Uczniowie z największą liczba punktów w poszczególnych klasach:

I- Gabriela Słowik, Kacper Knutelski
II- Oliwia Błażusiak, Piotr Malik
III- Honorata Błażusiak, Krzysztof Syjud
IV- Jan Józefczyk, Anna Tylecka
V-Marcin Knutelski, Marek Jankowski
VI-Magdalena Gorczyńska, Julia Ziemianek
VII – Kamil Barnowski, Augustyn Mikołajczyk

Etap szkolny konkursu odbył się 30 X 2017r. Uczniowie klas I- III wykazali się dużą wiedzą z zakresu przepisów o ruchu drogowym, jak również znajomością znaków i zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Laureaci konkursu wiedzy "Jestem bezpieczny na drodze":

Klasy I - III
 

1 miejsce - Krzysztof Syjud klasa III
2 miejsce - Oliwia Błażusiak klasa II
3 miejsce - Kacper Knutelski klasa I

 

 Etap szkolny konkursu w klasach IV- VII  odbył się 31 X 2017r.Uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o bezpieczeństwie.


Klasy IV- VII
 

1 miejsce – Julia Ziemianek klasa VI
2 miejsceMarcin Knutelski klasa V i Augustyn Mikołajczyk klasa VII
3 miejsceMarek Jankowski klasa V 
 
 
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.
Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach.