O zagrożeniach i bezpieczeństwie

 

 

 

Asp. sztab. Maciej Kozłecki spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Grywałdzie, aby porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji i odpowiedzialności karnej nieletnich.

 

 


Asp. Sztab. Maciej Kozłecki przygotował prelekcję dotyczącą uświadomienia dzieci o zagrożeniach czyhających na nie podczas letniego wypoczynku, pobytu w domu bez opieki rodziców, a także o odpowiedzialności osób nieletnich za popełniane czyny karalne. Podczas mówił o wszelkiego rodzaju zagrożeniach wynikających z kąpania się na „dzikich akwenach, a także o konsekwencjach skakania do wody na „główkę”. Omówił także zasady bezpiecznego zachowania w domu, w  górach, na drodze oraz na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych.

Ponadto nie zabrakło kilku ważnych uwag dotyczących odpowiedzialności nieletnich związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych oraz pojawiającej się często w środowisku szkolnym agresji słownej. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy filmów często nagrywanych telefonami komórkowymi może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych pokrzywdzonej osoby za co grozi odpowiedzialność karna. Na zakończenie spotkania był czas na zadawanie pytań.

 

                                                                            Tekst i zdjęcia M. Wojtarowicz

 

                                                                                              Pedagog szkolny