Nie pal...

 

 

 


           

        Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

Założenia ogólne programu

  •           program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

  •          stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

  •         Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

  •           Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

  •          W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

  •          Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

·         CO TO JEST ZDROWIE ?

·         OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE ?

·         CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU ?

·         CO ROBIĆ , GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE ?

·         NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ !

Program koordynuje p. Kinga Rusnarczyk.