Natura w mozaice

 

 

                Rozstrzygnięty został Konkurs plastyczny pt. „Natura w mozaice”, zorganizowany przez Pieniński Park Narodowy w ramach realizacji Projektu „LIFE Pieniny PL” Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”.
 Jury konkursu w składzie: dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec – członek Rady Naukowej PPN - przewodniczący Jury, Krystyna Kucyper-Kolkowicz i Ihor Tverdokhlib– przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, Marek Majerczak – Straszy specjalista ds. edukacji w PPN, Agnieszka Trzaska – Asystentka Koordynatora Projektu „LIFE Pieniny PL” w PPN oraz Ewelina Zając - Starszy specjalista ds. ochrony przyrody nieożywionej w PPN, po zapoznaniu się ze złożonymi pracami  w dniach 17-18 marca, wybrało prace zwycięskie oraz te, które wybitnie się wyróżniały.
W konkursie tym wzięło udział 29 uczniów naszej szkoły. Konkurs podzielony był na II kategorie wiekowe. I kat. uczniowie klas I - III  i II kat. uczniowie klas IV - VI. Na konkurs wpłynęły  444 prace.  Sukcesem naszej szkoły jest honorowe wyróżnienie które Jury przyznało uczennicy klasy II a      Joannie Rusnarczyk  za  pracę „W Pienińskim Parku Narodowym”.
Oprócz prac zwycięskich oraz wyróżnionych, członkowie Jury wybrali 38 prac, które również będą wystawiane na wystawie, a  wśród nich praca Michała Pierwoły  "Cuda Pienińskiego Parku” także ucznia klasy II a.

 

Serdecznie im gratulujemy !