List do papieża - Jana Pawła II

 

 

Regulamin konkursu dla dzieci:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VII.
2. Konkurs będzie podzielony na trzy kategorie wiekowe: klasy I-II, klasy III-IV oraz klasy V-VII.
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie listu do Jana Pawła II. Jak to zrobić?
Najpierw porozmawiaj z rodzicami, dziadkami na temat Jana Pawła II. Wysłuchaj wspomnień, ciekawostek dotyczących życia, posługi papieża - Polaka. Poszukaj samodzielnie informacji o świętym Janie Pawle II. A następnie napisz list.
4. Temat listu jest dowolny. Może być związanymi z wspomnieniami bliskich, życiem papieża, jego pielgrzymkami, nauką, filozofią...
5. Uczniom z klas I-II w redagowaniu listu mogą pomóc rodzice. Natomiast uczniowie klas III-VII powinni napisać pracę samodzielnie.
6. List powinien zawierać wszystkie wyznaczniki tej formy wypowiedzi pisemnej, czyli miejscowość, datę, nagłówek, wstęp, rozwinięcie i zakończenie, podpis i ewentualnie post scriptum (P.S.).
7. Pracę należy napisać własnoręcznie (a nie wydrukować). Kartkę, na której list zostanie zapisany, można ozdobić. 
8. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 13. października 2017 r. u p. Emilii Hamerskiej lub ks. Kamila Piłata.
9. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej.