Konkurs Piosenki Religijnej

Konkurs piosenki religijnej z okazji obchodów Dnia Papieskiego

Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści i duety z klas I-VIII w następujących kategoriach wiekowych:
 • Kategoria młodsza - uczniowie klas I - IV
 • Kategoria starsza - uczniowie klas V- VIII

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy uczestnik konkursu wykonuje piosenkę religijną w języku polskim i zobowiązany jest zgłosić swój udział i podać tytuł utworu do dnia 10.2021 (poniedziałek) roku u organizatorów!
 2. Konkurs odbędzie się 10.2021 (środa) na terenie szkoły. Utwory można śpiewać z podkładem instrumentalnym lub bez. Można zagrać samodzielnie na instrumencie lub skorzystać z pomocy pani Teresy Platy.

Ocena 

Komisja oceniająca wykonania będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • wybór odpowiedniej piosenki (pomysłowość w kwestii wyboru utworu, dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy);
 • opanowanie pamięciowe tekstu i melodii;
 • czystość i poprawność wykonania (czystość śpiewu, dykcja, walory wokalne, poczucie rytmu, gra na instrumencie);
 • ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty itp.) i poziom artystyczny, w tym zachowanie sceniczne.

 

Uwagi końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do ich publikacji w Internecie na stronach szkoły.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.10.2021r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 3. Rozdanie nagród i dyplomów będzie miało miejsce w szkole, przy okazji apelu z okazji Dnia Papieskiego (28 X 2021). Wybrani laureaci zaprezentują się wtedy z koncertem, o czym będą poinformowani dzień wcześniej.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

Organizatorzy:

Teresa Plata, Halina Marciniec, Alicja Piwoni-Sysiak, ks. Mirosław Kurek