Konkurs na "Najpiękniejszy Karmnik dla Ptaków"

W listopadzie wśród członków Ligi Ochrony Przyrody zorganizowany został „Konkurs na Najpiękniejszy Karmnik dla Ptaków”. W każdej klasie uczniowie podzielili się na grupy i wspólnie wykonali zadanie. Była to okazja do spotkania, integracji i porozumienia w kwestii podziału obowiązków. Opiekunowie w każdej klasie wybrali najlepszą pracę.
 
Oto wyniki:
 
Klasa V: karmnik wykonany przez: Mateusza Jankowskiego, Kacpra Knutelskiego, Szymona Czyszczonia, Damiana Myjaka i Wojciecha Kuruca
 
Klasa VI: karmnik wykonany przez: Aleksandrę Gorczyńską i Paulinę Hamerską
 
Klasa VII: karmnik wykonany przez: Krzysztofa Syjuda, Maksymiliana Mikołajczyka, Jakuba Dolańskiego, Marcina Błażusiaka i Michała Jankowskiego
 
Klasa VIII: karmnik wykonany przez: Patrycję Mszanik, Marię Mszanik i Gabrielę Wójcik.
 
Karmniki zostały umieszczone na terenie szkoły, a uczniowie będą dbać, by nie zabrakło w nich pokarmu dla „naszych mniejszych braci”.
 
Gratulujemy kreatywności. Dziękujemy również rodzicom uczniów za pomoc w wykonaniu zadania.
 
ZDJĘCIA:tutaj