Konkurs fotograficzny - Zimowy krajobraz

Z okazji obchodzonego 9 stycznia Dnia Ligi Ochrony Przyrody szkolne koło zorganizowało konkurs fotograficzny "Zimowy krajobraz". Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zdjęcia zimowego krajobrazu i oprawienie go w własnoręcznie wykonaną ramkę ekologiczną. W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Jury w składzie: pani Kinga Rusnarczyk, pani Teresa Plata i pani Alicja Piwoni-Sysiak przyznało trzy wyróżnienia oraz I, II i III miejsce. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem i drobnym upominkiem. Ponadto nagrodą dla zwycięzców oraz wyróżnionych osób jest wspólna wycieczka w Tatry. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

WYNIKI:

Wyróżnienia:

Maria Mszanik, klasa 8
Oliwia Adamczyk, klasa 5
Magdalena Ziętasz, klasa 6

 

 
III miejsce  - Joanna Węgrzyniak, klasa 7
II miejsce - Aleksandra Andruszko, klasa 5
I miejsce - Paulina Hamerska, klasa 6