Kółko przyrodnicze

 

 

PROGRAM  PRACY

KOŁA  PRZYRODNICZEGO

 

 1. Przyroda własnego kraju – wycieczki, obserwacje.
 2. Rzeźba miejscowości i wykorzystanie jej przez człowieka.
 3. Bogactwa kopalne własnego kraju – wycieczka do byłego kamieniołomu Malinowa i na górę Wdżar (andezyt).
 4. Woda na Ziemi – wody mojej miejscowości i okolic – wycieczka do zdroju w Szczawnicy.
 5. Pogoda i klimat – droga Słońca po sklepieniu nieba. Obserwacja w ciągu całego roku.
 6. Obserwacja pogody.
 7. Szata śnieżna w okolicy szkoły – wyprowadzenie śr. Głębokości śniegu wg miesięcy i ułożenie go na wykresie.
 8. Gleby, roślinność, zwierzęta mojej miejscowości.
 9. Życie ludzi na wsi i w mieście, rysunki, fotografie, opowiadania mieszkańców Grywałdu.
 10. Poznanie historii i kultury własnego miejsca zamieszkania (zbiory starodawnych przedmiotów, materiały historyczne folklorystyczne)
 11. Ochrona i kształtowanie przyrody.
 12. Poznanie życia na innych kontynentach – oglądanie filmów popularno – naukowych (wykorzystanie różnych źródeł informacji).
 13. Poznanie dokumentów przedstawiających największe i najgroźniejsze żywioły szalejące na Ziemi ( symulacje komputerowe pokazujące proces powstawania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych oraz przebieg i konsekwencje ataku żywiołów na największe miasta na świecie)
 14. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.
 15. Zagadki i krzyżówki przyrodnicze.
 16. Zbieranie i wykaz materiałów krajoznawczych naszej miejscowości.
 17. Organizacja wycieczki na Prehybę, wokół Zbiornika Czorsztyńskiego (zwiedzanie ekspozycji, oglądanie filmu o budowie zapory wodnej w Niedzicy na Dunajcu i wnętrza elektrowni)

 

 

„KLUB MŁODEGO PRZYRODNIKA”

 

 Treść działalności koła przyrodniczego:

 • Poznanie kraju ojczystego i świata
 • Budzenie zamiłowań do wędrowania
 • Poznanie przeszłości geologicznej i historycznej
 • Poznanie warsztatów pracy ludzkiej
 • Zbieranie i opracowywanie materiałów krajoznawczych
 • Ochrona przyrody i zabytków
 • Budzenie zamiłowań do pracy naukowej

 Formy pracy:

 • Prace badawcze
 • Obserwacje
 • Wycieczki
 • Organizacja imprez
 • Opracowanie własnych wydawnictw
 • Studiowanie literatury
 • Wyświetlanie filmów
 • Organizacja konkursów
 • Organizacja i praca w pracowni przyrodniczej
 • Zbieranie i opracowanie zbiorów