Klasy 4-7

 

25 listopada obchodzony jest 
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
W związku z tym ogłaszamy konkurs plastyczny 
pod hasłem „EKO MIŚ”

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO MIŚ” 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów klas IV - VII misia z materiałów ekologicznych. 
Format pracy: dowolna –przestrzenna (maksymalna wysokość pracy to 50 cm). 
Każda praca powinna pokazać, że odpady mogą posłużyć jako tworzywo artystyczne. 
Technika wykonania pracy: Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z materiałów pochodzących z odzysku np. plastikowe butelki, makulatura, plastikowe opakowania 
po produktach. Materiały naturalne, takie jak: patyki, liście, przyprawy, nasiona mogą podnieść walor artystyczny pracy. 
Termin składania prac: Prace należy składać do 20 listopada 2017 r.
Kryterium oceny prac: 
- samodzielność wykonania,
- pomysłowość,
- walory artystyczne,
- estetyka wykonania.
Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierać: imię i nazwisko oraz klasę.
Nagrody: zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają drobne nagrody oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Zapraszamy do udziału.