Klasy 1-3

 

 25 listopada obchodzony jest

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
W związku z tym ogłaszamy konkurs plastyczny  „W KRAINIE PLUSZOWEGO MISIA”

Regulamin Konkursu Plastycznego
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej. 
2. Termin dostarczenia prac: 20. 11. 2017 rok.
3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń klas I - III
4. Wymogi dotyczące pracy: 
- tematyka – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dowolnego „MISIA”;
- format dowolny (praca nie wyższa niż 50 cm);
- dowolna technika przestrzenna;
- informacje o autorze – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, klasa.)
5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa. 
6. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: 
pomysłowość 
stopień trudności techniki 
staranność wykonania
samodzielność wykonania 
7. Nagrody: zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają drobne nagrody oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.