Już pływam!

 

 

                

          Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji małopolskiego projektu w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.700,00 zł, z czego 15.810,00 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego, 21.890,00 zł wkład własny gminy oraz 15.000,00 zł wpłaty rodziców.
                 Zajęcia nauki pływania dla uczniów z Gminy Krościenko n.D odbywają się na basenie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy. Programem objętych jest 150 uczniów klas I-VI z 3 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – 45 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krośnicy – 45 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 60 uczniów). Zajęcia prowadzone są w 10 grupach przez 2 instruktorów, pod nadzorem ratownika. Odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut). Każdy uczestnik weźmie udział w kursie obejmującym 20 godzin lekcyjnych. Uczniowie na zajęcia dowożeni są autobusem. Podczas dowozu oraz zajęć na basenie opiekę sprawuje 3 opiekunów z poszczególnych szkół. Termin realizacji projektu obejmuje okres 22.03-30.06.2015 r.

           Zadaniem programu nauki pływania jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym a także uświadomienie dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom, korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania.