Jeżdżę z głową

 

 

 

 

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz siódmy zrealizowała projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczyło 61 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D. Na realizację projektu Gmina otrzymała 9.200,00 zł z Województwa Małopolskiego. Wkład własny Gminy wynosi 12.512,00, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie wynoszą 6.100,00 zł Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 27.812,00 zł.
Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywały się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w okresie 15-24 stycznia 2019r., w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i obejmował 6 grup do 12 osób.  Prowadzony był przez  instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busami pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.
W dniu 24.01.2019 r. na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku n.D odbyło się podsumowanie projektu oraz zawody narciarskie i snowboardowe, w których wzięły udział dzieci uczestniczące w projekcie. Nagrody zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyli: Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Agata Sobkowiak Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko n.D.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu „Jeżdżę z głową” w Gminie Krościenko n.D przyczyniła się do popularyzacji jazdy na nartach/snowboardzie jako formy rekreacji ruchowej i będzie kontynuowana przez dzieci w przyszłości.