Jeżdżę z głową

 

 

 

 

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz trzeci przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczy 60 uczniów klas III-IV z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D, którzy nie umieją jeździć na nartach/snowboardzie na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie.

 

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

 

Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywają się na wyciągu narciarskim „Stajkowa”

 

 

w Krościenku nad Dunajcem w okresie styczeń-luty 2015 r.,  w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwa 20 godzin i obejmuje grupę 10 osób.  Prowadzony jest przez wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywa się autobusem szkolnym pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany jest sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.

 

Całkowity koszt finansowy projektu wynosi 32.00,00 zł, w tym współudział finansowy Województwa Małopolskiego w kwocie 16.000,00 zł, udział gminy- 10.000,00 zł oraz wpłaty rodziców dzieci biorących  udział w projekcie 6.000,00 zł (100,00 zł za 1 ucznia). W ramach projektu finansowane są koszty: zakup karnetów na wyciąg, wypożyczenie kompletnego sprzętu narciarskiego/snowboardowego (16.800,00 zł), wynagrodzenie instruktorów (9.600,00 zł), wynagrodzenie opiekunów oraz transport na wyciąg i ubezpieczenie uczestników zajęć (5.600,00 zł).