Ja czytam

 

 

 

 
 
W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła  przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii JA CZYTAM, której głównym celem jest wywołanie mody na czytanie wśród dzieci. W ramach akcji powstał Dyskusyjny Klub Edukacyjny rozwijający czytelnictwo  i dialog. DKE to klub, w którym uczniowie łączą czytanie ze spotkaniem i rozmową.  Kampania zwraca szczególną uwagę na tematykę związaną z bezpieczeństwem, przyjaźnią, granicami oraz zmianami i przemianami. W marcu 2015 r. Ja czytam uzyskało patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.