Finał działań wolontariatu

18 czerwca w salce parafialnej w Grywałdzie, odbyła się zabawa taneczna. Była to forma nagrody dla Wolontariuszy szkolnych, którzy przez cały rok szkolny, włączali się w różne dobroczynne akcje oraz dla uczestników Konkursu Ekologicznego. Przy tej okazji dziękujemy również opiekunom za zaangażowanie i uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby innych: p. Annie Bieryt, p. Zuzannie Rusin, p. Annie Oleś, p. Teresie Placie, p. Alicji Piwoni-Sysiak, p. Halinie Marciniec oraz ks. Mirosławowi Kurkowi. Pamiętajcie! Dobro powraca!

ZDJĘCIA